Заповед за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост.