Заповед за провеждане на търг за недвижими имоти в землището на град Айтос, м. "Ляската", "Провадийско шосе", "Набожна къща", "Трите братя", "Зона за отглеждане на животни"