Заповед за провеждане на търгове с явно наддаване 27.10.2014г.