Заповед за публичен търг за отдаване под наем на бивша сладкарница "Детска радост" - ул. "Свобода" №9