Заповед за публичен търг за продажба на недвижими имоти