Заповед РД-08-250

Продажба на недвижими имоти частна общинска собственост.