Заповед № РД-01-131/17.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването

Със Заповед № РД-01-131/17.03.2020 г. се допълва част I от Заповед № РД-01-124/13.03.2020г., на Министъра на здравеопазването, като се създава нова т. 9 със следния текст:

 

„9. Не се допуска посещението и събирането на повече от двама възрастни хора на открити и закрити обществени места.“

Всички стопански субекти  продължават работата си при спазване на ограниченията и изискванията предвидени в Заповед № РД-01-124/13.03.2020г.

 

С пълния текст на Заповедта можете да се запознаете в прикачения файл.

Снимки