Заповед РД-08-306 : Отдаване под наем на търговски обект на ул.Свобода №5