Заповед РД-08-116 за откриване на тръна процедура за отдаване под наем на общинска част от УПИ от кв.225 гр.Айтос с площ 2320 кв.м

Заповед за откриване на тръна процедура за отдаване под наем на общинска част от УПИ от кв.225 гр.Айтос с площ 2320 кв.м