Заповед и регламент за ползване на спортните площадки към стадион "Крум Делчев"