Заповед за търг аренда земеделски земи с. Дрянковец