Заповед търг "Друга селскостопанска територия" с. Караново № РД-08-901 - 24.10.2016 г.