Заповед за търг за 6 кв. 1 зона Терени за поставяне на преместваеми обекти за търговия на закрито.