Заповед за търг за 15 кв. 1 зона Терени за поставяне на преместваеми обекти за търговия на закрито.