Заповед търг лекарски кабинет с. Чукарка и стоматологичен кабинет с. Караново