Заповед за търг за отдаване под наем на част от УПИ VI в кв. 264