Заповед търг отдаване под наем на обществена тоалетна