Заповед за търг за отдаване под наем на обществена тоалетна гр.Айтос