Заповед за търг за отдаване под наем на помещение №9, кметство с. Пирне.