Заповед за търг за отдаване под наем на помещение №9 от административна сграда ул. "Васил Левски" №5