Заповед за търг за отдаване под наем на помещение №11, кметство с. Пирне