Заповед за търг за отдаване под наем на язовир "Джелеб кайряк 2"