Заповед търг за павилиони на заленчуков пазар Айтос