Заповед за търг на помещения в с. Тополица и в гр. Айтос