Заповед за търг за продажба на имот №000389 в местност "Маревица", землище с. Карагеоргиево