Заповед за търг за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост