Заповед за търг продажба общински имоти - 15 броя.