Заповед за търг продажба на УПИ X в кв.77а - 08.06.2015 г.