Заповед за търг за продажба на земеделски земи в ЗЗП местност "Провадийско шосе", "Набожната къща", "Слънчева лъка", "Ляската" и "Трите братя"