Заповед за търг за продажба на земеделски земи в ЗЗП - 14 броя.