Заповед за търг - терен с площ 2320 кв. м., УПИ III, кв. 255