Заповед за търг - терен с площ 1000 кв. м., УПИ III, кв. 255