Заповед за търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти в гр. Айтос и с. Пирне