Заповед търг земеделски земи № РД-08-900 - 24.10.2016 г.