Заповед забрана на паша на селскостопански животни