ЗАПОВЕДИ НА ДИРЕКТОРА НА РЗИ-БУРГАС

ВИЖТЕ В ПРИКАЧЕНИТЕ ФАЙЛОВЕ ЗАПОВЕД №РД-01-194/29.10.2021 Г. И ЗАПОВЕД № 01-197/ 02..11. 2021 Г., НА Д-Р ГЕОРГИ ПАЗДЕРОВ - ДИРЕКТОР НА РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - БУРГАС

Снимки