Заповеди за отлагане на тръжни процедури - 23.01.2017 г.