Заповеди по чл.37в за разпределение на масивите за стопанската 2020/2021г.

Окончателните регистри и карти на разпределението на ползването по масиви са налични в Общинска служба по земеделие - Айтос.