Заповеди почл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи