Заповед-откриване търг 6кв 1ва зона - 06.04.2017 г