Заповед-откриване търг 15кв 1ва зона - 06.04.2017 г