ЗАРАДИ КОВИД, АЙТОС НЕ ПРАЗНУВА, НО МЕРКИТЕ НЕ СПИРАТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТИТЕ

- Г-н Едрев, за първи път тази година Айтос няма да празнува Димитровден. Как ще коментирате?

- Празникът е традиционен - тази година трябваше да го отбележим подобаващо за 27-ми пореден път.  Имахме идеи, предложения и готовност за десетки прояви - турнири, състезания, концерти, изложби. Но бяха под въпрос предвид обстановката. Отложихме проявите на 19 октомври, след въвеждането на по-строги противоепидемични мерки и изискването за зелен сертификат в заповедта на здравния министър. Всички обичаме Димитровден, и зная, че айтозлии го чакаха с нетърпение, но здравето е над всичко. Пропускаме празненствата тази година, с надеждата, че през 2022 г. ще отбележим Димитровден заедно и без противоепидемични мерки.

- Празнични прояви няма, но общинските проекти трябва да се изпълняват, въпреки ковид. Кой е най-актуалният проект, който Общината изпълнява в дните около Димитровден?

- Тази година работим по приоритетни проекти за над 8 милиона лв. Но ако трябва да избера един - това е проектът за благоустрояване на Градската градина. Не само защото, в дните около Димитровден този проект е пред приключване. Но и защото, е един от най-чаканите от айтозлии проекти. Градската градина ще е с нова визия - нови алеи, нова растителност, ново осветление, спортни площадки и т.н. Стойността на проекта е 1 310 321 лв.

 Всеки с айтоски корен знае, че Градската градина е един от символите на града. Създадена е в началото на ХХ век на площ от близо 30 хил. кв. м. , с доброволния труд на айтозлии. От десетилетия там не са инвестирани достатъчно средства. А хората искаха, питаха, настояваха за промяна на този зелен кът в продължение на години. Най-сетне ще имаме един наистина съвременен градски комплекс с реновирана градина, спортна зала и нови спортни площадки.

- Подготвена е и строителната площадка за друг голям проект в Айтос -  изграждането на нова детска градина?

- И този проект е в отговор на очакванията на айтозлии. Надявам се, тази детска градина в голяма степен да реши проблема с недостатъчния брой места в детските заведения в града. Проектът е за 4 целодневни и 1 яслена група. Финансиран е по Програма на МОН, и е на стойност 3 млн. лв. Процедурата по изграждането на детската градина е в ход. Предстои първата копка. Много се надявам още напролет тя да приеме 120 деца от Айтос.

Това са исканията на хората - детски градини, ремонти на улиците, на общинските пътища, на осветлението. В момента изпълняваме и Проект за реконструкция и рехабилитация на тротоарните настилки на улици в града. Проектът се реализира чрез Стратегия на МИГ-Айтос, по ПРСР, и е на стойност 390 хил. лева. В момента Общината изпълнява и проект за реконструкция на уличното осветление по няколко улици в Айтос. Стойността на проекта е 140 000 лв, без ДДС.

- Какъв точно ще е резултатът от този проект?

   - Сега уличното осветление е изпълнено като въздушна мрежа, на стоманобетонови стълбове и осветители с натриева лампа. При реконструкцията на района ще се премахнат стълбовете и въздушната мрежа. Ще се монтират нови стълбове, ще има подземно окабеляване и нови LED улични осветителни тела. Целта е да осъвременим уличното осветление и да го подобрим в значително степен.

- И административната сграда в Етнографския комплекс "Генгер" е обновена. Айтозлии се питат, какво се случва там?

- Стратегията на Местна инициативна група - Айтос е една изключителна възможност да кандидатстваме с проекти, с които да решаваме местни проблеми. По Стратегията спечелихме и реализираме проект за преустройство на административната сграда в Посетителски център. Стойността на проекта е за близо 195 хил. лева. През август т.г., по Статегията на МИГ, Община Айтос получи одобрение и за три нови проектни предложения. Следващият етап е одобрение на тези предложения от ДФ "Земеделие". Ако това се случи, финансирнето за тези три проекта ще е по мярка 7.2 на Програмата на развитие на селските райони. Първият проект е за обзавеждане и оборудване за читалищата на територията на община Айтос. Това не е мащабен проект, но за мен е изключително важен. Знаете, че в бюджета парите за култура не са много - така че търсим допълнително финансиране и този проект е възможност за оборудването на читалищата.

Второто проектно предложение по процедура на МИГ-Айтос е за доставка и монтаж на автоматизирана напоителна система на градски стадион „Крум Делчев“ и закупуване на оборудване. И третото проектно предложение е за реконструкция на ул. „Арда“ и ул. „Христо Кърджилов“ в гр. Айтос“. Размерът на одобрената от МИГ безвъзмездна помощ е 341 хил. лв. Така че с обявените от МИГ-Айтос приеми на проектни предложения, Общината има възможност да решава проблеми, за които парите в бюджета не стигат. И това са проблеми, за решаването на които гражданите настояват.

- В момента Общината реализира и трансграничен проект с Одрин. Как ковид кризата се отразява върху трансграничните връзки?

- Отразява се, разбира се. Ковид кризата се отрази и продължава да се отразява на всички общински сфери. Трансграничният проект стартира дистанционно, и се изпълнява в момента. Мисля - много успешно.

Това е вторият пореден проект, който изпълняваме съвместно с админстрацита на Одрин. Бюджетът на Община Айтос по този проект е над 150 хил. евро. Вече закупихме ново оборудване и техника за поддържане на парковите и зелените площи. Проектът надгражда първия ни общ проект с Одрин, който беше успешно финализиран през м. юни 2018 г. И тогава беше закупена техника за зелената инфраструктура. Истината е, че ако не бяха тези два проекта, Община Айтос трябваше да инвестира не малко свои средства в закупуването на оборудване и техника, без които няма как да поддържаме парка, градската градина и зелените площи на територията.

- През последните години един от приоритетите беше обновяването на спортната инфраструктура. Продължава ли Общината този спортен ентусиазъм и през 2021 г?

- Обновяването на спортната инфраструктура продължава, отново със средства по проекти. Одобрен е проектът ни за благоустрояване и реновиране  и на втората спортна зала на Айтос - залата на Градския стадион. Одобрените от МИГ-Айтос допустими разходи по проекта са на стойност 391 хил. лева. Спортните клубове и гражданите от години настояват залата да бъде обновена. И това ще се случи.

През 2021 г. беше изпълнен още един спортен проект - изградена беше Спортна площадка № 4, с финансиране по Програмата за развитие на селските райони. Размерът на одобрената субсидия е близо 85 хил. лв.

- Говорим за проекти в града. Какво се случва в населените места?

- Един от акцентите на Строителна програма 2021 е ремонтът на уличните настилки във всички населени места. Освен проект, по който осигурихме допълнително финансиране в размер на 1 350 000 лв. за улиците в селата, Общината отделя и бюджетни средства за ремонти. А в селата има много какво да се желае. Хората там чакат улични ремонти от две-три десетилетия. За най-голямото айтоско село - Карагеоргиево, Община Айтос осигури финансиране от 652 339 лв. по проект за корекция и изграждане на пасарелки и водосток на западното дере в селото. Още един общински проект е насочен към уличните настилки в малките населени места, на стойност 334 957.38 лева. С финансиране по проект, изцяло реновирахме и читалищната сграда в с. Мъглен.

- Все повече хора от общината се нуждаят от социална подкрепа. Какво ново, извън традиционните за Общината социални услуги?

- Надграждаме предоставяните здравно-социални услуги по нов проект - патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания  по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. В ход е проектът “Патронажна грижа +”, който осигурява подкрепа за преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19. Целта е устойчиво развитие на патронажните грижи в община Айтос - за възрастни хора и лица с увреждания, включително и на такива с хронични заболявания и трайни увреждания. По този проект, здравно-социални услуги в домашна за потребителите среда.

- Каква проектна изненада подготвяте в момента?

- Това е един проект за създаване на енергийно независими сгради на територията на община Айтос, като част от интегриран мулти - национален проект „Иновации и зелена енергия за енергийно автономни сгради в европейските общини“. Източникът на финансиране е програма LIFE 2021 г. – 2027 г. Общинският съвет вече взе решение Общината да стане член на Сдружение с нестопанска цел „Балкански водороден клъстер“, което управлява този проект. Община Айтос ще участва в проектa със сградите на СУ „Христо Ботев“ База 1 и База 2, и СУ „Никола Й. Вапцаров“. Мисля, че Айтос ще е сред първите общини, приели това най-съвременно предизвикателство. Целта е постигане на максимална енергийна автономност, чрез внедряване на  водородни технологии, включително за производство на „зелен“ водород.

- Посоката на новия програмен период /2021-2027 г./ е интегрирано развитие. Има ли Айтос вече съвместни проекти с други общини?

- Айтос е една от осемте общини в област Бургас, които изпълняват проект за реконструкция и рехабилитация на подземна инфраструктура и водопроводни съоръжения. Проектът е сред най-мащабните в България с финансиране по ОП „Околна среда“. Общият размер на инвестицията е 459 000 000 лева.

И това са само част от по-големите проекти на Общината. Успоредно с тях, Общинската администрация изпълнява още немалко социални, образователни и културни проекти, проекти за заетост, за зелената инфраструктура, малки инфраструктурни проекти, както и екопроекти по Националната програма "За чиста околна среда - 2021", с финансиране по ПУДООС.

- Какво предстои извън проектите?

 - Проектите са много важна част от работата на Община Айтос, но основната дейност на администрацията е свързана с подобряване на административното обслужване, изпълнение на решенията на Общинския съвет, данъчната политика, събираемостта и т.н.. Имаме културен и спортен календар с много и интересни празници, събития, състезания и турнири. Що се отнася до културата и спорта, вярвам, че догодина ще се радваме на много повече прояви.

- Как подреждате приоритетите си до следващия Димитровден 2022?

- Първият приоритет винаги е бил и остава образованието. Защото децата и млади хора, условията за тяхното обучение и възпитание и средата, в която растат, са най-важните за бъдещето ни като община. Правим всичко, което е по силите и финансите на общината, инициатива имат и училищните ръководства. Друг основен приоритет остава инфраструктурата. Много важно е да приключим успешно всички проекти, които сме започнали през тази година. Но приоритет за местната изпълнителна власт, във всеки един момент, стават и проблемите, който поставят гражданите. След трагичния за Айтос 13 септември, търсим решения и съдействие от държавата за обезопасяването на опасната отсечка от републикански път ІІІ-208.

- Какво искате да кажете на гражданите на Община Айтос на празника?

- Искам да им благодаря, и да им кажа, че разчитам на тяхната помощ, защото ни предстои още много работа. Разчитам на съдействието им, за да решаваме проблемите заедно. Благодаря за сигналите, за жалбите, благодаря и за критиките в социалните медии. Винаги се съобразявам и търся решени за тези от тях, които са основателни.

НП

 

Снимки