Заседание №6 - м.Март 2020 г.

При засилени мерки за превенция, без граждани и медии,

ще се проведе Шестото заседание на Общински съвет Айтос

            Предвид обявеното, с Решение на Народното събрание, извънредно положение на територията на цялата страна /ДВ бр. 22/ 13.03.2020 г., Заповед на Министъра на здравеопазването №РД-01-124/13.03.2020 г. и препоръките на Националния и Общинския кризисен щаб за превенция и строги противоепидемични мерки за неразпространение на короновирусната инфекция /COVID-19/,

Общински съвет Айтос

преустановява провеждането на открити заседания за граждани и медии,

до второ нареждане.

            Шестото редовно заседание на Общнски съвет Айтос ще се проведе при засилени превантивни мерки на 24.03.2020 г. /вторник/ от 9.30 часа в сградата за заседания на Община Айтос.

            Освен общинските съветници, на заседанието ще бъдат допуснати представители на Общинска администрация Айтос, които имат пряко отношение към обсъжданите теми в дневния ред.

            При провеждане на заседанието, стриктно ще бъдат спазени предписанията на здравните органи за спазване на лична дистанция, ползване на защитни средства, дезинфекция и възможност за проветряване на помещенията.