ЗАЯВЛЕНИЯ
Приложение № 17-НС - Заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък (чл. 43, ал. 1, изр.1 ИК) Приложение № 18-НС - Заявление за вписване в избирателния списък в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. (чл. 27, ал. 3 и 4 във връзка с чл. 243 и чл. 251 ИК) Приложение № 19-НС Заявление – декларация за изключване от Списъка на заличените лица от избирател, заявил, че ще гласува извън страната и заличен от избирателния списък по постоянния му адрес на това основание преди... Приложение № 20-НС - Заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. (чл. 39, ал. 2 – 6 ИК) Приложение № 21-НС - Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. (чл. 36, ал. 1, ал. 3 и 4 ИК) Приложение № 25-НС - Заявление – декларация за издаване на удостоверение за гласуване на друго място в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. (чл. 34, ал. 1, 2, 3 и 4 ИК) Приложение № 67-НС - Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия (чл. 37, ал. 1 и 2 ИК)