ЗЕЛЕНИ ОТПАДЪЦИ - КОМПОСТЕРИ РАЗПОЛОЖЕНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АЙТОС
 1.  „Общински център за социални и здравни услуги” – гр.Айтос – 1бр.
 2. „Старчески дом“  –гр.Айтос – 1 бр.
 3. ДГ „ Здравец“ – гр. Айтос – 1 бр.
 4. ДГ „Славейче“ -  гр.Айтос – 1 бр.
 5. ДГ „Радост“ – гр.Айтос – 1бр.
 6. ДГ „Пролет“ – гр.Айтос – 1бр.
 7. ДГ „Пролет База -2 “ – гр.Айтос – 2 бр.
 8. СОУ „ Христо Ботев“ – 1 бр.
 9. СОУ „ Н. Вапцаров“ – 1 бр.
 10.  ПГСС „Златна нива“ – 1 бр.
 11. ОУ „Атанас Манчев“ – 1 бр.
 12.  ул. „Атанас Манчев“  -  1 бр.
 13.  с. Лясково – 6 бр.
 14.  с. Караново – 4 бр.
 15.  с. Тополица – 3 бр.
 16.  с. Съдиево – 1 бр.
 17.  с. Зетьово – 1 бр.
 18.  с. Малка поляна – 3 бр.
 19.  с. Поляново – 3бр.
 20.  с. Карагеоргиево – 6 бр.
 21.  с.Чукарка – 2 бр.
 22.  с. Пещерско – 3 бр.
 23.  с. Мъглен – 3 бр.
 24.  с. Пирне – 5 бр.
 25.  Парк „Славеева река“ – 4 бр.
 26.  „Градска градина“  гр. Айтос – 4 бр.