Жребий за определяне на поредните номера на партиите и коалициите на Местни избори - 2015

Важно съобщение

ОТНОСНО: : Определяне на мястото, датата и часът за теглене на жребий за поредните номера на партиите и коалициите в бюлетините на гласуване за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. и за определяне на реда за представяне на партиите и коалициите в диспутите по регионалните радио- и телевизионни центрове на БНР и БНТ в изборите на 25 октомври 2015 г.

На основание чл.87, ал.1, т.10 и чл.196, ал.3  от Изборния кодекс Общинска избирателна комисия – Айтос,

ОПРЕДЕЛЯ:

Жребий за определяне на поредните номера на партиите и коалициите от Общинска избирателна комисия – Айтос в бюлетините на гласуване за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. и за определяне на реда за представяне на партиите и коалициите в диспутите по регионалните радио- и телевизионни центрове на БНР и БНТ в изборите на 25 октомври 2015 г., ще се проведе на 23.09.2015 год. от 14:00 часа в заседателната зала на ОИК - Айтос.

Тегленето на жребия ще се извърши публично и на него могат да присъстват представители на партиите и коалициите, регистрираните от тях кандидати за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. и представители на средствата за масово осведомяване.
 

Снимки