Звено „Административно обслужване на Общински съвет” Айтос

За контакти:
Адрес: п.к. 8500, Община Айтос
ул. Цар Освободител 3, стая № 17
Телефон: 0558/ 2 34 60 

Старши експерт Стелиана Панайотова-Николова

E-mail: [email protected]