ОП „Проектиране и изпълнение на строителство (инженеринг) по проект: „Пречиствателна станция за отпадъчни води на гр. Айтос“, по две обособени позиции" - публикувана на 18.04.2017 г.
Решение за класиране - публикувано на 21.07.2017 г. Доклад 1 - публикуван на 21.07.2017 г. Протокол № 3 - публикуван на 21.07.2017 г. Протокол № 2 - публикуван на 21.07.2017 г. Съобщение за отваряне на цени - публикувано на 04.07.2017 г. Протокол 1 - публикуван на 15.06.2017 г. Отговор на запитване 17 - публикуван на 22.05.2017 г. Отговор на запитване 16 - публикуван на 22.05.2017 г. Отговор на запитване 15 - публикуван на 22.05.2017 г. Отговор на запитване 14 - публикуван на 19.05.2017 г. Отговор на запитване 13 - публикуван на 19.05.2017 г. Отговор на запитване 12 - публикуван на 19.05.2017 г. Отговор на запитване 11 - публикуван на 18.05.2017 г. Отговор на запитване 10 - публикуван на 18.05.2017 г. Предварителен договор Отговор на запитване 9 - публикуван на 18.05.2017 г. Отговор на запитване 8 - публикуван на 18.05.2017 г. Отговор на запитване 7 - публикуван на 15.05.2017 г. Отговор на запитване 6 - публикуван на 15.05.2017 г. Отговор на запитване 5 - публикуван на 11.05.2017 г. Отговор на запитване 4 - публикуван на 11.05.2017 г. Отговор на запитване 3 - публикуван на 02.05.2017 г. Отговор на запитване 2 - публикуван на 02.05.2017 г. Отговор на запитване 1 - публикуван на 02.05.2017 г. Договор проект 2 Договор проект 1 Образци 2 Образци 1 EEDOP Методика за оценка Техническа спецификация п2 Техническа спецификация п1 Документация Обявление Решение за откриване