Информация за "Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради"