Адрес за кореспонденция

Община Айтос

гр. Айтос 8500
ул. Цар Освободител 3
тел. (0558) 23 450 
Факс: (0558) 22 133
E-mail: [email protected]